logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Ứng dụng gắp và đặt

  • Syntec đã phát triển nhiều trong công nghệ gắp và đặt theo yêu cầu khách hàng. Dưới đây là những tính năng của phần mềm cánh tay robot:

    -Hỗ trợ hướng dẫn thiết bị điều khiển cầm tay và driver

    -Xây dựng hướng dẫn theo điểm tham chiếu và lập trình mô đun của đơn đặt hàng.

    -Hỗ trợ điều chỉnh các đường thẳng áp cuối cho việc sửa vị trí

    -Cung cấp bảo vệ khu vực an toàn

Ứng dụng gắp và đặt cho máy tiện

  • Máy tiện nói chung là làm việc với số lượng nhỏ, thông thường cần người để lên xuống phôi kịp thời. Trong những năm gần đây với sự gia tăng chi phí lao động, tỉ lệ sinh thấy, nhu cầu tự động hóa ngày càng trở nên rõ ràng và cần thiết; chính phủ cũng đang ủng hộ các nhà máy áp dụng trí thông minh nhân tạo trong sản xuất, sản xuất không người lái, hoặc robot thay thế con người, v.v... Như vậy, gắp và đặt cho máy tiện là công việc nhàm chán để làm sẽ được xem xét để thay thế bằng máy; ngày nay robot thay thế con người đang được thúc đẩy khắp nơi. Có thể nói rằng tại thời điểm này, ứng dụng gắp và đặt là thời điểm hoàn hảo trong giai đoạn này.

^
TOP