logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Sản phẩm điện toán đám mây

Từ thư viện điều khiển từ xa đến nền tảng điện toán đám mây, việc sử dụng linh hoạt điện toán đám mây của Syntec có thể đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng cơ bản và nâng cao, giúp khách hàng dễ dàng quản lý dữ liệu lớn

- Lấy thông tin bộ điều khiển Syntec từ máy tính từ xa

- Giám sát từ xa
- Dễ dàng cập nhật trạng thái mới nhất của máy

- Chẩn đoán điện toán đám mây

- Phân tích dữ liệu

- Quản lý bảng điều khiển

- Sản xuất thông minh

^
TOP