logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Hệ thống xử lý ảnh

Hệ thống xử lý ảnh Syntec cung cấp bộ tích hợp hoàn chỉnh cả phần cứng và phần mềm

- Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau và trong bộ điều khiển của Syntec

- Cung cấp các loại liên kết khác nhau

^
TOP