logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp tự động Desktop

- Hệ thống điều khiển động cơ bước
- Tính năng tự động xoay dao vuông góc với bề mặt gia công (RTCP)
- Thiết bị điều khiển, dạy bằng tay và phần mềm hoạt động của máy tính

HC-8S

- Điều khiển bằng tín hiệu vi sai

- Thiết lập 4O/16I

- Được trang bị I/O và AD/DA

 

^
TOP