logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Servo Driver đa trục

- Đáp ứng yêu cầu driver đa trục chính
- Đa trục điều khiển đồng thời thông qua chức năng điều khiển trục chính tích hợp cao

- Hỗ trợ giao diện kết nối truyền thông Mechatrolink-III

- Gia công đồng thời với độ chính xác cao

- Cung cấp các đặc điểm kỹ thuật khác nhau của thẻ IO để đơn giản hóa việc phân phối

^
TOP