logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Cảm biến

- Độ chính xác cao và độ phân giải cao
- Khả năng chịu đựng môi trường làm việc cao hơn

Syntec encoder từ dạng vòng rỗng

^
TOP