logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy phay trục chính tốc độ cao

- Tập trung vào ngành công nghiệp khắc và phay 3C

- Bo mạch chủ hiệu năng cao, HSCC kiểm soát quỹ đạo dao, servo và các tính năng khác

- Cung cấp chất lượng tốt hơn cho gia công và nhiều lựa chọn hơn cho các mục đích khác nhau

6MD-H

- Tập trung vào ngành công nghiệp khắc và phay 3C

- Bo mạch chủ hiệu năng cao, HSCC kiểm soát quỹ đạo dao, servo và các tính năng khác

- Cung cấp chất lượng tốt hơn cho gia công và nhiều lựa chọn hơn cho các mục đích khác nhau.

^
TOP