logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy cắt kính

- Được thiết kế cho ngành công nghiệp kính

- Giải pháp chi phí hiệu quả cao cho máy cắt thủy tinh

- Có khả năng tích hợp với mô-đun xử lý ảnh, cánh tay robot để nâng cao hiệu quả sản xuất

- Hiệu suất chi phí hiệu quả cho máy cắt thủy tinh

6GB-G

- Được thiết kế cho ngành công nghiệp kính

- Giải pháp chi phí hiệu quả cao cho máy cắt thủy tinh

- Có khả năng tích hợp với mô-đun xử lý ảnh, cánh tay robot để nâng cao hiệu quả sản xuất

- Hiệu suất chi phí- hiệu quả cho máy cắt thủy tinh

^
TOP