logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy phay tiện

- Được trang bị kết nối truyền thông Yaskawa Mechatroline-II/III

 - Đơn giản hóa hệ thống, dễ dàng mở rộng và lắp đặt

- Được trang bị kết nối truyền thông Yaskawa Mechatroline-II/III

- Đơn giản hóa hệ thống, dễ dàng mở rộng và lắp đặ
11TA,11TB

- Hoàn thiện những tính năng của máy Tiện

- Hỗ trợ 2 nhóm máy hoạt động cùng lúc

- Đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng

21TA,21TA-H,21TB,21TB-H

- Được trang bị kết nối truyền thông M2 ,M3 với Servo motor Yaskawa

- Đơn giản hóa hệ thống

- Dễ dàng mở rộng

- Dễ dàng cài đặt

^
TOP