logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy phay tiện nhiều nhóm trục

- Có thể điều khiển 4 nhóm máy cùng lúc

- Được trang bị xử lý nhiều chương trình gia công cùng lúc

- Giao diện gia công nhiều chương trình cùng lúc hoàn toàn mới

- Đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng của máy phay - tiện

10TF

- Hỗ trợ đến 8 trục và 4 nhóm trục

- Đa trục và đa chương trình

200TB

- Có thể điều khiển 4 nhóm trục

- Được trang bị xử lý nhiều chương trình gia công cùng lúc

- Giao diện gia công nhiều chương trình cùng lúc hoàn toàn mới

- Đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng của máy phay - tiện

^
TOP