logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Loại tiêu chuẩn

- Thiết kế chính cho máy tiện với 2-4 trục
- Đầy đủ tính năng cho máy tiện chuyên dụng
- Có thể tương thích với nhiều loại Panel điều khiển

6TA,6TB

- Thiết kế chính cho máy tiện với 2-4 trục

- Đầy đủ tính năng cho máy tiện chuyên dụng

- Có thể tương thích với nhiều loại Panel điều khiển

6TD-H

- Hỗ trợ kết nối truyền thông M2,M3 của Yaskawa

- Giảm chi phí kết nối

- Tiết kiệm không gian.

- Hiệu quả cao 

Máy phay tiện

- Được trang bị kết nối truyền thông Yaskawa Mechatroline-II/III

 - Đơn giản hóa hệ thống, dễ dàng mở rộng và lắp đặt

- Được trang bị kết nối truyền thông Yaskawa Mechatroline-II/III

- Đơn giản hóa hệ thống, dễ dàng mở rộng và lắp đặ
11TA,11TB

- Hoàn thiện những tính năng của máy Tiện

- Hỗ trợ 2 nhóm máy hoạt động cùng lúc

- Đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng

21TA,21TA-H,21TB,21TB-H

- Được trang bị kết nối truyền thông M2 ,M3 với Servo motor Yaskawa

- Đơn giản hóa hệ thống

- Dễ dàng mở rộng

- Dễ dàng cài đặt

Máy phay tiện nhiều nhóm trục

- Có thể điều khiển 4 nhóm máy cùng lúc

- Được trang bị xử lý nhiều chương trình gia công cùng lúc

- Giao diện gia công nhiều chương trình cùng lúc hoàn toàn mới

- Đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng của máy phay - tiện

10TF

- Hỗ trợ đến 8 trục và 4 nhóm trục

- Đa trục và đa chương trình

200TB

- Có thể điều khiển 4 nhóm trục

- Được trang bị xử lý nhiều chương trình gia công cùng lúc

- Giao diện gia công nhiều chương trình cùng lúc hoàn toàn mới

- Đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng của máy phay - tiện

^
TOP