logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy phay 5 trục

- Được trang bị bo mạch chủ hiệu năng cao
- Hỗ trợ điều khiển đồng thời 5 trục
- Hỗ trợ nhiều loại máy 5 trục
- Tính năng tự động xoay công cụ đến điểm trung tâm (RTCP) để xử lý bề mặt với độ chính xác cao

200MA-5,200MB-5

- Được trang bị bo mạch chủ hiệu năng cao

- Hỗ trợ cho 4 nhóm trục và 5 trục đồng thời

- Tính năng RTCP xử lý chính xác cao trên bề mặt

^
TOP