logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Máy khắc

Cung ứng cho ngành công nghiệp chế tạo khuôn với:
- Chức năng tốc độ cao và độ chính xác cao
- Tính năng Smooth precision advanced (SPA)
- Điều khiển đường viền với độ chính xác cao (HPCC)
- Tính năng quỹ đạo trơn
- G120.1chức năng nhóm đa tham số HSHP
- Hoàn thiện bề mặt tốt hơn và hiệu quả cao hơn

11MA,11MB

- HSHP
- SPA và HPCC

- Nâng cao hiệu quả gia công

21MA, 21MA-H

- Được trang bị kết nối truyền thông với các dòng máy Yaskawa

- Chức năng đồng bộ hóa tốt hơn

^
TOP