logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp SCARA

- Dễ dàng kết nối với hình ảnh, driver và cảm biến bên ngoài
- Cài đặt nhanh chóng
- Rút ngắn thời gian phát triển

SCD-80RS

- Rất tiện lợi
- Chất lượng cao cho quá trình sản xuất

FC-A-80RS, FC-B-80RS

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

^
TOP