logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp Robot DELTA

- Theo dõi băng tải gắp - đặt nhanh

- Phù hợp với ngành công nghiệp thực phẩm và bao bì

- Thân thiện và thiết thực

SCD-80RD

- Thân thiện với người dùng

- Chuyển động tốc độ cao

FC-A-80RD, FC-B-80RD

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

^
TOP