logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp gắp và đặt cho máy tiện

- Nển tảng mở cho phép tùy chỉnh

- Thiết kế đặc biệt cho gắp và đặt thẳng đứng

- Phần mềm gắp và đặt thân thiện với người sử dụng được tích hợp cao với hệ thống máy tiện

SCD-80RG

- Thân thiện với người dùng
- Ứng dụng gắp và đặt tốc hiệu suất cao

FC-A-80RG,FC-B-80RG

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

^
TOP