logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp gắp và đặt cho máy đúc khuôn

- Được thiết kế cho ngành công nghiệp đúc khuôn

- Ổn định, hiệu quả cao

- Hỗ trợ điều khiển một đến nhiều chương trình

SCD

- Thân thiện với người dùng

- Gắp và đặt nhanh để tăng sản xuất

FC-A,FC-B

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

^
TOP