logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp cánh tay robot

- Thân thiện với người dùng

- Cấu trúc mở

- Hoạt động dễ dàng

SCD-80RA

- Thân thiện với người dùng

- Chất lượng cao cho quá trình sản xuất

FC-A-80RA, FC-B-80RA

- Kích thước phù hợp

- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài

- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển

- Hiệu quả nhất

^
TOP