logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Giải pháp gắp và đặt cho máy tiện

- Nển tảng mở cho phép tùy chỉnh

- Thiết kế đặc biệt cho gắp và đặt thẳng đứng

- Phần mềm gắp và đặt thân thiện với người sử dụng được tích hợp cao với hệ thống máy tiện

SCD-80RG

- Thân thiện với người dùng
- Ứng dụng gắp và đặt tốc hiệu suất cao

FC-A-80RG,FC-B-80RG

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

Giải pháp gắp và đặt cho máy đột

- Phần mềm gắp và đặt hiệu quả cao

- Tiết kiệm thời gian

- Tính năng tự động xoay dao vuông góc với bề mặt gia công (RTCP) điều khiển tránh chướng ngại vật hoặc gắp và đặt trong các không gian làm việc nhỏ

SCD-80RA

- Thân thiện với người dùng

- Gắp và đặt nhanh để tăng hiệu quả sản xuất

FC-A-80RA, FC-B-80RA

- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

Giải pháp gắp và đặt cho máy đúc khuôn

- Được thiết kế cho ngành công nghiệp đúc khuôn

- Ổn định, hiệu quả cao

- Hỗ trợ điều khiển một đến nhiều chương trình

SCD

- Thân thiện với người dùng

- Gắp và đặt nhanh để tăng sản xuất

FC-A,FC-B

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

Giải pháp cánh tay robot

- Thân thiện với người dùng

- Cấu trúc mở

- Hoạt động dễ dàng

SCD-80RA

- Thân thiện với người dùng

- Chất lượng cao cho quá trình sản xuất

FC-A-80RA, FC-B-80RA

- Kích thước phù hợp

- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài

- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển

- Hiệu quả nhất

Giải pháp Robot DELTA

- Theo dõi băng tải gắp - đặt nhanh

- Phù hợp với ngành công nghiệp thực phẩm và bao bì

- Thân thiện và thiết thực

SCD-80RD

- Thân thiện với người dùng

- Chuyển động tốc độ cao

FC-A-80RD, FC-B-80RD

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

Giải pháp SCARA

- Dễ dàng kết nối với hình ảnh, driver và cảm biến bên ngoài
- Cài đặt nhanh chóng
- Rút ngắn thời gian phát triển

SCD-80RS

- Rất tiện lợi
- Chất lượng cao cho quá trình sản xuất

FC-A-80RS, FC-B-80RS

- Kích thước phù hợp
- Tích hợp nhanh chóng với thiết bị bên ngoài
- Tiết kiệm thời gian từ việc phát triển
- Hiệu quả nhất

^
TOP