logo-vnsyntec-final-final1

Hotline: 093 833 2829

Bản đồ trang web

 

Giới thiệu


1.1 Lịch sử công ty

1.2 Bản đồ trang web


Sản phẩm 


2.1 Bộ điều khiển máy tiện 

     2.1.1 Dòng tiêu chuẩn 

          2.1.1.2 6 Series 

          2.1.1.2 6 Series 

     2.1.2 Máy tiện phay 

          2.1.2.1 11 Series 

          2.1.2.2 21 Series 

     2.1.3 Máy tiện phay nhiều trục nhóm

          2.1.3.1 10 Series 

          2.1.3.2 200 Series 

2.2 Bộ điều khiển máy phay 

     2.2.1 Máy khắc 

          2.2.1.1 11 Series 

          2.2.1.2 21 Series 

      2.2.2 Máy tạo ren 

          2.2.2.1 21 Series 

          2.2.2.2 200 Series 

      2.2.3 Máy phay CNC (VMC) 

          2.2.3.1 6 Series 

          2.2.3.2 6 Series 

          2.2.3.3 11 Series 

          2.2.3.4 21 Series 

          2.2.3.5 10 Series 

          2.2.3.6 200 Series 

     2.2.4 Máy phay 5 trục  

          2.2.4.1 200 Series 

2.3 Bộ điều khiển chuyên dụng 

     2.3.1 Máy cắt kính 

          2.3.1.1 6 Series 

     2.3.2 Máy phay trục chính tốc độ cao 

          2.3.2.1 6 Series (Op-31 included) 

     2.3.3 Máy gia công gỗ 

          2.3.3.1 60 Series 

2.5 Sản phẩm tự động  

     2.5.1 Giải pháp tự động 

          2.5.1.1 Bộ điều khiển tích hợp Servo Driver 

          2.5.1.2 FC Series 

          2.5.1.3 Bộ điều khiển tích hợp kết nối với Servo Driver 

          2.5.1.4 Bộ điều khiển xung tích hợp kết nối với Servo Driver

     2.5.2 Giải pháp tự động cho máy để bàn 

          2.5.2.1 Bộ điều khiển động cơ bước 

     2.5.3 Hệ thống xử lý ảnh

          2.5.3.1 Hệ thống xử lý ảnh 

     2.5.4 Sản phẩm điện toán đám mây

          2.5.4.1 Remote API 

          2.5.4.2 Remote AP 

          2.5.4.3 Remote Agent 

2.6 Bộ điều khiển cánh tay Robot

     2.6.1 Giải pháp gắp và đặt cho máy tiện 

          2.6.1.1 Mô đun điều khiển 

          2.6.1.2 FC Series 

     2.6.2 Giải pháp gắp và đặt cho máy đột 

          2.6.2.1 Mô đun điều khiển

          2.6.2.2 FC Series 

      2.6.3 Giải pháp gắp đặt cho máy đúc khuôn 

          2.6.3.1 Mô đun điều khiển 

          2.6.3.2 FC Series 

     2.6.4 Giải pháp cánh tay Robot 

          2.6.4.1 Mô đun điều khiển 

          2.6.4.2 FC Series 

     2.6.5 Giải pháp DELTA 

          2.6.5.1 Mô đun điều khiển 

          2.6.5.2 FC Series 

     2.6.6 Giải pháp SCARA 

          2.6.6.1 Mô đun điều khiển 

          2.6.6.2 FC Series 

2.7 Sản phẩm Servo

     2.7.1 Hệ thống Servo 

          2.7.1.1 SPD,SVD Series Servo Driver 

     2.7.2 Servo Driver đa trục  

          2.7.2.1 Servo Driver đa trục tốc độ cao 

     2.7.3 Cảm biến  

          2.7.3.1 Syntec Encoder dạng vòng rỗng 

 

 

 

Ứng dụng


3.1 Máy phay và máy tiện

3.2 Tự động hóa


Tin tức


4.1 Thông tin triển lãm

 

Hỗ trợ


5.1 Tải tài liệu

5.2 Tải phần mềm

5.3 Liên hệ

 

 

 

 

 

 2.8 Bộ điều khiển cảm ứng, EHMC 

     2.8.1 Bộ điều khiển cảm ứng

          2.8.1.1 15" touch screen monitor 

     2.8.2 Bộ điều khiển EHMC

          2.8.2.1 HC8BRear Half Controller 

          2.8.2.1 HC15B-S 

          2.8.2.2 HC15A-S  

          2.8.2.3 HC12B-S  

          2.8.2.4 HC12A-S 

          2.8.2.5 HC10B-S  

          2.8.2.6 HC10A-S  

          2.8.2.7 HC8B-S  

          2.8.2.8 HC8A-S  

          2.8.2.9 HC8S  

          2.8.2.10 HC8S-S  

          2.8.2.11 HC10B-K  

2.9 Bo mạch IO 

     2.9.1 External input terminal TB16IN 

     2.9.2 External input terminal TB16IN-PHO 

     2.9.3 P01-TB16IN8R 

     2.9.4 External input terminal TB16IN-2AD 

     2.9.5 External input/output terminal TB32IN_R16 

     2.9.6 External output terminal TB16OUT 

     2.9.7 External output terminal TB16OUT-T16 

     2.9.8 External output terminal TB16OUT-R8 

     2.9.9 External output terminal TB16OUT-R8T8 

     2.9.10 External output terminal TB16OUT-2DA 

     2.9.11 External output terminal TB16OUT-ASW 

     2.9.12 External input and output terminal -H/K-TERMINAL 

     2.9.13 Mitsubishi J2/J3/J4_S absolute adapter board 

2.10 Bàn phím, bảng điều khiển  

     2.10.1 Bàn phím 

          2.10.1.1 VK8-900 

          2.10.1.2 VK  

          2.10.1.3 HK  

     2.10.2 Bảng điều khiển 

          2.10.2.1 6A-2625 mill second panel 

          2.10.2.2 Syntec drill 300 * 300 gray 

          2.10.2.3 Syntec lathes 400 *250 E01-ST104025T-00-D 

          2.10.2.4 Syntec lathes 400 * 250 E01-ST104025T-00-D 

          2.10.2.5 6A-2625 Lathe second panel 

          2.10.2.6 Syntec lathes 400250T2_ dark gray textured 

          2.10.2.7 Syntec 4018M3 second panel 

          2.10.2.8 Milling_SK6 panel 

          2.10.2.9 Lathe_SK6 panel 

          2.10.2.10 Syntec SK4_ dark gray Mill 

          2.10.2.11 Syntec mill 440 * 210 - dark gray 

          2.10.2.12 Syntec Lathe 400 * 250_ black silver panel 

          2.10.2.13 Syntec 400 * 100TS1-dark gray 

          2.10.2.14 Syntec lathe 4012-T2 membrane panel_dark gray 

          2.10.2.15 Syntec lathe 4018-T3 membrane panel_dark gray 

          2.10.2.16 Syntec Milling 4012-M membrane panel_dark gray 

          2.10.2.17 Second panel SKM1_syntec drilling machine 

          2.10.2.18 Syntec 120 * 200TS2-dark gray 

          2.10.2.19 Syntec 3030-M3 tapping second panel 

          2.10.2.20 Syntec 15-inch + C277_400 * 230 

          2.10.2.21 Syntec Simple 1023-TB-black and silver 

          2.10.2.22 Simple type operation panel-440*100 

          2.10.2.23 Simple type operation panel-440*120 

          2.10.2.24 Simple type operation panel 1030-M1 

2.11 Sản phẩm bảo trì

     2.11.1 Bộ điều khiển Super 

           2.11.1.1 8 slots controller (Phase out) 

     2.11.2 Bo mạch

           2.11.2.1 PIO5-I / O Control Card 

           2.11.2.2 SERVO4- 4 axis card (Pulse type) 

           2.11.2.3 SERVO6- 6 axis card axis (analog type) 

     2.11.3 Màn hình 

          2.11.3.18.4 inch color TFT monitor 940 

          2.11.3.2 10.4 inch split color TFT monitor 

          2.11.3.310.4 inch color TFT monitor 900 

          2.11.3.410.4 inch Color TFT monitor 940 

          2.11.3.515 inch color TFT monitor

          2.11.3.6 8.4 inch color TFT monitor 900 

 

 

Products 
2.1 Lathe Controller 
2.1.1 Standard Type 
2.1.1.1 6 Series 
2.1.1.2 6 Series 
2.1.2 General Mill-Turn 
2.1.2.1 11 Series 
2.1.2.2 21 Series 
2.1.3 Multi-Program Mill-Turn 
2.1.3.1 10 Series 
2.1.3.2 200 Series 
2.2 Milling Controller 
2.2.1 Engraving Machine 
2.2.1.1 11 Series 
2.2.1.2 21 Series 
2.2.2 Tapping Machine 
2.2.2.1 21 Series 
2.2.2.2 200 Series 
2.2.3 Vertical Machining Center (VMC) 
2.2.3.1 6 Series 
2.2.3.2 6 Series 
2.2.3.3 11 Series 
2.2.3.4 21 Series 
 
 
 
2.2.3.5 10 Series 
2.2.3.6 200 Series 
2.2.4 Five Axis Machining Centre 
2.2.4.1 200-5 Series 
2.3 Special Purpose Machine 
2.3.1 Glass Grinding Machines 
2.3.1.1 6 Series 
2.3.2 High-speed Spindle Milling Machine 
2.3.2.1 6 Seroes (Op-31 included) 
2.3.3 Woodworking Machine 
2.3.3.1 60 Series 
2.5 Automatic Products 
2.5.1 Automation Solution 
2.5.1.1 Controller with Servo Driver Integrated 
2.5.1.2 FC Series 
2.5.1.3 Serial controller with servo driver integration 
2.5.1.4 Pulse Conroller With Servo Drivr Integraton 
2.5.2 Desktop Automatic Solution 
2.5.2.1 Stepper Controller 
2.5.3 Machine Vision 
2.5.3.1 Machine Vision 
2.5.4 Cloud Service Product 
2.5.4.1 Remote API 
2.5.4.2 Remote AP 
2.5.4.3 Remote Agent 
2.6 Robotic Arm Controller 
2.6.1 Lathe Pick and Place Solution 
2.6.1.1 Control Modules 
2.6.1.2 FC Series 
2.6.2 Stamping Press Pick and Place Solution 
2.6.2.1 Control Modules 
2.6.2.2 FC Series 
2.6.3 Injection Molding Machine Pick and Place Solution 
2.6.3.1 Control Modules 
2.6.3.2 FC Series 
2.6.4 Articulated Arm Solution 
2.6.4.1 Control Modules 
2.6.4.2 FC Series 
2.6.5 DELTA Solution 
2.6.5.1 Control Modules 
2.6.5.2 FC Series 
2.6.6 SCARA Solution 
2.6.6.1 Control Modules 
2.6.6.2 FC Series 
2.7 Servo Product 
2.7.1 Servo System 
2.7.1.1 SPD,SVD Series Servo Driver 
2.7.2 Multi-axis Servo Driver 
2.7.2.1 High-power Multi-axis Servo Driver 
2.7.3 Sensor 
2.7.3.1 Syntec Magneti Hollow-type/Hollog-shaft 
Encoder 
2.8 TOUCH , EHMC Controller 
2.8.1 Touch  
2.8.2 EHMC Controller  
2.8.2.1 HC15B-S Touch screen controller 
2.8.2.2 HC15A-S Touch screen controller 
2.8.2.3 HC12B-S Touch screen controller 
2.8.2.4 HC12A-S Touch screen controller 
2.8.2.5 HC10B-S Touch screen controller 
2.8.2.6 HC10A-S Touch screen controller 
 
 
 
2.8.2.7 HC8B-S Touch screen controller 
2.8.2.8 HC8A-S Touch screen controller 
2.8.2.9 HC8S Step controller 
2.8.2.10 HC8S-S Touch Screen Step controller 
2.8.2.11 HC10B-K Touch Screen controller 
2.9 IO Terminal 
2.9.1 External input terminal TB16IN 
2.9.2 External input terminal TB16IN-PHO 
2.9.3 P01-TB16IN8R 
2.9.4 External input terminal TB16IN-2AD 
2.9.5 External input/output terminal TB32IN_R16 
2.9.6 External output terminal TB16OUT 
2.9.7 External output terminal TB16OUT-T16 
2.9.8 External output terminal TB16OUT-R8 
2.9.9 External output terminal TB16OUT-R8T8 
2.9.10 External output terminal TB16OUT-2DA 
2.9.11 External output terminal TB16OUT-ASW 
2.9.12 External input and output terminal -H/K-TERMINAL 
2.9.13 Mitsubishi J2/J3/J4_S absolute adapter board 
2.10 Keyboard Controller Panel  
2.10.1 Keyboard 
2.10.1.1 VK8-900 keyboard 
2.10.1.2 VK keyboard 
2.10.1.3 HK keyboard 
2.10.1.4 6A-2625 mill second panel 
2.10.2 Control Panel 
2.10.2.1 6A-2625 mill second panel 
2.10.2.2 Syntec drill 300 * 300 gray 
2.10.2.3 Syntec lathes 400 *250 E01-ST104025T-00-D 
2.10.2.4 Syntec lathes 400 * 250 E01-ST104025T-00-D 
2.10.2.5 6A-2625 Lathe second panel 
2.10.2.6 Syntec lathes 400250T2_ dark gray textured 
2.10.2.7 Syntec 4018M3 second panel 
2.10.2.8 Lathe_SK6 panel 
2.10.2.9 Syntec SK4_ dark gray Mill 
2.10.2.10 Syntec mill 440 * 210 - dark gray 
2.10.2.11 Syntec Lathe 400 * 250_ black silver panel 
2.10.2.12 Syntec 400 * 100TS1-dark gray 
2.10.2.13 SYNTEC lathe 4012-T2 membrane panel_dark gray 
2.10.2.14 SYNTEC lathe 4018-T3 membrane panel_dark gray 
2.10.2.15 SYNTEC Milling 4012-M membrane panel_dark 
gray 
2.10.2.16 Second panel SKM1_syntec drilling machine 
2.10.2.17 Syntec 120 * 200TS2-dark gray 
2.10.2.18 Syntec 3030-M3 tapping second panel 
2.10.2.19 Syntec 15-inch + C277_400 * 230 
2.10.2.20 Syntec Simple 1023-TB-black and silver 
2.10.2.21 Simple type operation panel-440*100 
2.10.2.22 Simple type operation panel-440*120 
2.10.2.23 Simple type operation panel 1030-M1 
2.11 Maintance Product 
2.11.1 Super Controller 
2.11.2 Hardware Board 
2.11.2.1 PIO5-I / O Control Card 
2.11.2.2 SERVO4- 4 axis card (Pulse type) 
2.11.2.3 SERVO6- 6 axis card axis (analog type) 
2.11.3 Moniter 
2.11.3.1 8.4-inch color TFT monitor 900 
2.11.3.2 10.4 inch split color TFT monitor 
2.11.3.3 10.4-inch color TFT monitor 900 
2.11.3.4 10.4-inch Color TFT monitor 940 
 
 
 
2.11.3.5 15-inch color TFT monitor 
^
TOP